CLICK TO SUPPORT
PEARL HARBOR ATTACKED

 


Search Members Help

» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

Here is the topic you chose to view
Help Topic
Enter keywords to search for   

Your Control Panel: Personal Information / Je configuratiescherm: persoonlijke gegevens
This help topic covers both parts of this feature.
> Personal Profile
This profile is viewable by other members of the board. It's allows you to enter any contact information you wish to share with the other members. You may choose to 'hide' your email address from the other members. The board administrator may have chosen to use an 'email form' for other members to contact you. This allows your email address to remain private whilst allowing other members to contact you. Your signature is automatically appended to every post you make (unless you specify to not add the signature when posting). It works much like an 'email' signature.
> Avatar Options
Here you can set an 'avatar' to that is displayed under your username when you post a message. You can either choose from the pre-installed selection, or enter a URL for an avatar you have uploaded on your server.

Je configuratiescherm: persoonlijke gegevens

Dit help onderwerp beschrijft beide mogelijkheden.
>Persoonlijk profiel
Dit kunnen alle leden bekijken. Het geeft jou de mogelijkheid om alles wat anderen mogen zien in te vullen. Je kunt er voor kiezen om je e-mailadres te 'verbergen' voor iedereen. De beheerder kan ervoor zorgen dat er een e-mail formulier is zodat anderen je alsnog kunnen mailen. Zo blijft je e-mailadres privé, terwijl andere leden je toch kunnen mailen. Je ondertekening zal automatisch bij elke keer dat je iets post onder aan het bericht staan (je kunt dit ook uitschakelen als je wilt dat de ondertekening een keer niet automatisch erbij komt te staan). Het werkt hetzelfde als een ondertekening bij een e-mail.
> Avatar mogelijkheden
Hier kun je een 'avatar' opgeven, die onder je naam komt te staan als je een bericht post. Je kunt kiezen uit de avatars die beschikbaar zijn of zelf een URL opgeven.


Spring into Action Banner