CLICK TO SUPPORT
PEARL HARBOR ATTACKED

 


Search Members Help

» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

Here is the topic you chose to view
Help Topic
Enter keywords to search for   

Starting a Poll / Een stemming beginnen
This feature is for registered members only.
Clicking on the 'New Poll' button will allow you to enter your poll choices. These choices must be in the following format. One choice per line, no blank lines between choices and the number of choices must be between 2 and 10. You must also enter a title for your poll and a message to be displayed underneath the poll choices.

Een stemming beginnen

Alleen geregistreerde leden mogen dit.
Door op de knop 'New poll' of 'Nieuwe stemming' (afhankelijk van het feit of het board een Nederlandse skin gebruikt) te klikken kun je de gegevens voor de stemming opgeven. Dit moet op de volgende manier: een keuze per regel, geen blanco regels tussen de keuzes en het aantal keuzes moet liggen tussen 2 en 10. Je moet er ook voor zorgen dat de stemming een naam heeft en onderaan de keuzes moet ook een bericht staan.


Spring into Action Banner